DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TOÀN QUỐC -DICH VU CAM DO

Tin Tài Chính

Dùng tài sản riêng khắc phục hậu quả

Dùng tài sản riêng khắc phục hậu quả

Theo đó,thì trong số 2624 phiếu gửi lấy ý kiến cổ đông: sẽ có 26 phiếu, tương ứng là 82,2 triệu cổ phần, chiếm là 56,85% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý phê duyệt; phần còn lại thì là số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại.

>> Ế MẶT SÀN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẠI AEON MALL

Qua đó, cổ đông cũng chấp thuận cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn cách khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém bằng cách là chuyển giao quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu của bản thân và người liên quan.

Trong trường hợp đó vì bất kỳ lý do gì dẫn đến việc giảm số lượng tài sản khắc phục hậu quả thì các cá nhân sẽ bù đắp tương ứng bằng tiền hoặc tài sản tương đương theo mệnh giá năm đó.

Sau khi hoàn thành các việc chuyển giao tài sản, Công ty sẽ có các văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và sẽ ra văn bản bãi nại cho cha con ông Võ Trường Thành trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

Thời hạn hoàn thành các việc chuyển giao sẽ là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua việc đồng ý cho khắc phục một phần hậu quả và miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn.

Theo đó, các tài sản để khắc phục của cha con ông Võ Trường Thành bao gồm 15,4 triệu cổ phần TTF và 57,4 tỷ đồng vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

Cùng với đó, TTF cũng phê chuẩn bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT Công ty.

Tags
biệt thự đô thị mới đại kim tân hoàng minh giảng võ the manor central park lãi suất cầm đồ f88 lãi suất f88 vay the chap bằng xe máy lãi thấp F88 F88 cầm đồ f88 cầm lãi suất f88 f88 lãi suất cao định giá sim